Normativa

Decreto 51/2006 do 23 de marzo, polo que se autoriza a implantación de estudos oficiais de posgrao nas universidades do Sistema Universitario de Galicia

Decreto 13/2007, do 1 de febreiro, polo que se autoriza a implantación de estudos oficiais de posgrao nas universidades do sistema universitario de Galicia para o curso 2007/2008

Decreto 53/2008, do 13 de marzo, polo que se autoriza a implantación dos estudos universitarios oficiais de posgrao nas universidades do sistema universitario de Galicia para o curso 2008/2009

Decreto 434/2009, do 3 de decembro, polo que se autoriza a implantación dos estudos universitarios oficiais de posgrao nas universidades do sistema universitario de Galicia

Decreto 187/2010, do 11 de novembro, polo que se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais nas universidades do sistema universitario de Galicia para o curso 2010-2011

Decreto 245/2011, do 15 de decembro, polo que se autoriza a implantación e a modificación na denominación de ensinanzas universitarias oficiais nas universidades do Sistema Universitario de Galicia para o curso 2011-2012

Documentos da ACSUG

Instrucións para o proceso de admisión e matrícula nos másteres dos programas oficiais de posgrao

Resolución do Consello de Coordinación Universitaria, pola que se dá publicidade á relación dos programas oficiais de posgrao, e os seus correspondentes títulos, cuxa implantación foi autorizada polas CC AA

Decreto 66/2007, do 29 de marzo, polo que se establece o procedemento de autorización para a implantación de estudos universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de mestrado ou de doutor

Instrucións provisionais para o proceso de admisión e matrícula nos doutoramentos regulados polo RD 56/2005

Orde do 19 de xullo de 2007 pola que se convocan bolsas de nova adxudicación e prórrogas para a realización de estudos oficiais de posgrao nas universidades do sistema universitario de Galicia conducentes ao título de mestrado

Orde do 8 de novembro de 2012 pola que se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais de máster nas universidades da Coruña e Vigo