Axuda

ayuda (c) 150

Contacta coa Biblioteca: dúbidas, consultas, queixas ou suxestións sobre a Biblioteca.

Preguntas frecuentes: consultas máis frecuentes nas bibliotecas clasificadas por temas.

Guías e titoriais: guías xerais con información para o novo alumnado, sobre o préstamo, etc.; guías de bases de datos e principais proveedores destas; guías das máis destacadas ferramentas de traballo como o Google Académico, xestores de referencias bibliográficas como RefWorks e EndNote Web, etc.

Páxina web: réplica da páxina inicial da web da biblioteca na que se inclúe en cada apartado (catálogo, RUC, O meu rexistro...) un arquivo PDF a modo de guía-resumo das principais funcionalidades e características de cada recurso.