Préstamo interbibliotecario

interbibliotecario (c) 664 por 254

Obxectivo

O Servizo de Préstamo Interbibliotecario (PI) ten como obxectivo localizar e solicitar a outras bibliotecas aqueles documentos (orixinais ou copias) que non forman parte das colecciós das bibliotecas da nosa universidade, e proporcionar a outras bibliotecas ou centros externos documentos que se atopan nas nosas coleccións.

Usuarios

Poden utilizar este servizo os membros da comunidade universitaria da UDC e os usuarios autorizados que dispoñan do carné de usuario externo.

Os alumnos de grao (agás os que estean realizando o Traballo Fin de Grao), para solicitar a alta, teñen que presentar a autorización dun profesor que xustifique a necesidade de utilizar este servizo. Impreso de autorización.

O funcionamento deste servizo (Guía de uso)

  1. Para utilicar este servizo o primeiro que ten que facer é rexistrarse no programa de xestión do PI e recibirá as súas claves de validación.
  2. Se é membro da comunidade universitaria pode asociar as súas claves de validación do PI coas credenciais de servizos da UDC.
  3. O menú de usuario
  4. Como solicitar documentos
  5. Como se reciben os documentos
  6. Como descargar os documentos do servidor de GTBib
  7. Tarifas
  8. Este servizo ríxese por unhas Normas de uso.
  9. Persoal de contacto
  10. Acceso ao formulario de solicitude de préstamo interbibliotecario