Servizos de apoio ao profesorado

Xerais
  • Asesoramento sobre adaptacións e outros temas relacionados coa diversidade do alumnado (pode ser referida á adaptación de exames, material*, accesos, software, etc.).
  • Información xeral sobre diversidade.
  • Préstamo de dispositivos (gravadora, netbook, ratos adaptados, ...) e software accesible, segundo a dispoñibilidade no momento da solicitude
Adaptación de material (*)

O profesorado pode solicitar a asesoramento para a adaptación de materiais a través do seguinte documento (ver documento), hai que ter en conta que debe realizarse con prazo suficiente para poder xestionar as adaptacións e a súa aplicación. (No caso de subtitulado de material audiovisual, é preciso calcular uns 20 minutos de traballo por cada minuto de subtitulado, por exemplo).