A miña conta

Acceso á miña conta da Área de Deportes

Autentificación (c) Copyright

Para acceder a miña conta (histórico) e saber en que actividades da Área de Deportes estou inscrito, e cal é o estado desas inscricións.

  • Introduce as túas credenciais da UDC (usuario e contrasinal)
  • Vai a "datos personais>histórico>ventas

 

O meu historial