Admisión, matricula e xestión académica

Admisión e matrícula

Convocatoria de admisión e matrícula nos estudos de doutoramento para o curso 2019-2020

Calendario de admisión e matricula en estudos de doutoramento para o curso 2019-2020

Convocatoria de admisión e matrícula nos estudos de doutoramento para o curso 2018-2019

Calendario de admisión e matricula en estudos de doutoramento para o curso 2018-2019

Prazo extraordinario de admisión e matrícula en doutoramento 2017-2018

Convocatoria de admisión e matrícula nos estudos de doutoramento para o curso 2017/2018

Acceso á secretaría virtual para a admisión e matrícula nos estudos de doutoramento:

Procedemento xeral de solicitude de admisión por parte do alumnado

Procedemento de solicitude de admisión de alumnado cun título estranxeiro non homologado conforme ao EEES

Procedemento de admisión/selección do alumnado por parte da Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD)


Xestión académica

 

Curso 2019-20

Curso 2018-19

Curso 2017-18

Curso 2016-17

Curso 2015-16

Curso 2014-15