Autoemprego

O emprendemento hoxe en día, gañou unha gran importancia pola necesidade de moitas persoas de lograr a súa independencia e estabilidade económica. Todos os estudantes e egresados/as da UDC contan co apoio de técnicos de autoemprego que lles ofrecen un asesoramento integral para a creación dunha empresa