Observatorio ocupacional

O Observatorio Ocupacional é unha unidade de estudos económicos e estadísticos dedicada á análise de inserción laboral dos graduados universitarios e á corrección dos desaxustes que se poidan detectar durante este proceso. Esto  realizarase fundamentalmente a través de dous tipos de análise : Seguimento dos titulados/as e competencias profesionais. Podes ampliar información aquí.