Propostas de mestrados UDC 2012/2013

Novas propostas de mestrados

Escola Politécnica Superior

Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Escola Universitaria Politécnica/ Escola Politécnica Superior

Facultade de Ciencias

Facultade de Ciencias da Educación

Facultade de Dereito

Facultade de Informática

Modificación de mestrados

Facultade de Fisioterapia

Facultade de Ciencias da Saúde

Facultade de Socioloxía