Prezos e custos

Prezos polo uso das instalacións

(Estes prezos inclúen o IVE, a limpeza e todos os servizos básicos das instalacións):

  por día por ½ día
Paraninfo – Reitoría (require a presenza de persoal da UDC) 1480 € 740 €
Sala de xuntas, comisións – Reitoría 340 € 170 €
Sala do consello de goberno – Reitoría 460 € 230 €
Sala de prensa 460 € 230 €
Salón de actos, aula magna e similares 1030 € 515 €
Aulas grandes, máis de 200 postos 800 € 400 €
Aulas medianas 100-200 postos 570 € 285 €
Aulas pequenas, menos de 100 postos 340 € 170 €
*Aula de informática (28 postos) 1370 € 685 €
Gravacións en espazos 680 € 340 €
Espazos para exposicións de obra artística 2,90 € / m2
Cuarto en uso individual 60 €
Cuarto en uso dobre 100 €

*Require obrigatoriamente a contratación dun técnico da UDC para a configuración dos equipos.

Gastos de persoal

  luns a venres sábados, domingos,
festivos e nocturno
Persoal de apoio 36,62 €/h 52,90 €/h
Técnico 40,69 €/h 61,03 €/h
 

Custo do equipamento

  por día por ½ día
Tradución simultánea 680 € 340 €
* Videoconferencia 680 € 340 €

*Require obrigatoriamente a contratación dun técnico da UDC para a configuración dos equipos. No caso de videoconferencia por RDSI engadirase o custo da chamada telefónica.

Estes prezos inclúen o IVE, a limpeza e todos os servizos básicos das instalacións.