Funcións

  • Velar polo respecto dos dereitos e das liberdades de todos os membros da comunidade universitaria.
  • As actuacións do valedor universitario están sempre dirixidas a mellorar o funcionamento da Universidade da Coruña como servizo público.