Normativa do persoal de administración e servizos

Normativa estatal

Normativa autonómica

Normativa da UDC

Acordos e pactos

Calendario laboral

Comisión de servizos. Instrucións para o nomeamento de PAS funcionario

Convenio colectivo

Materia económica

Xornada, horario de traballo, vacacións, permisos e licenzas do PAS, xubilación e I.T.