Convocatoria para a certificación de proxectos de Aprendizaxe e Servizo 2019-2020

Convocatoria para a certificación de proxectos de Aprendizaxe-Servizo 2019-2020 (orientada ao logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable)

Queda aberto o prazo para solicitar a certificación á innovación educativa en Aprendizaxe e Servizo para aquelas experiencias levadas a cabo durante o curso 2019/2020.

A documentación deberá presentarse en formato dixital a través do rexistro electrónico da UDC dirixida á Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente. O prazo remata o día 20 de setembro de 2020 ás 00:00 horas.

Todos os detalles da convocatoria poden consultarse na seguinte ligazón ao taboleiro electrónico:

Documentación necesaria para a presentación da solicitude:

Máis información sobre os ODS