Cooperación

 

Enténdese a Cooperación ao Desenvolvemento da Universidade como un conxunto de actividades realizadas pola comunidade universitaria orientadas á transformación social nos países máis pobres, en pro da paz, a igualdade, o desenvolvemento humano e a sustentabilidade ambiental no mundo, transformación na que o fortalecemento institucional e académico teñen un papel importante.

Código de Conduta das Universidades en Cooperación ao Desenvolvemento, 2005.