SIC - Área de rede e comunicacións

A área de Rede de Comunicacións do Servizo de Informatica e Comunicacións (SIC) é a encargada da xestión e mantemento das redes de voz e datos da Universidade da Coruña.

Ditas funcións implican as tarefas de planificación, implantación, xestión e mantemento operativo, encamiñadas a dotar aos usuarios da comunidade universitaria dos medios precisos para a adecuada realización dos seus traballos administrativos, educativos, docentes e de investigación.

Ámbitos de actuación:

 • Telefonía fixa e móbil: activacións e soporte de extensións fixas e móbiles, así como a tarificación de cada unha de elas
 • Directorio telefónico
 • Infraestructuras de comunicacións: instalación, activación e soporte de puntos de conexión ás redes de voz e datos
 • Rede de datos e conexión a Internet: asignación de direccionamento IP e soporte de comunicacións TCP/IP
 • Rede sen fíos: xestión e planificación, redes para eventos, EDUROAM, portal cautivo
 • Transmisións multimedia: videoconferencia H323, H320, multipunto, H239, access grid
 • Acceso remoto seguro por VPN
 • Control de acceso a edificios (en proxecto)
 • Seguridade nas comunicacións: configuración de filtros, xestión de cortafogos e incidencias de seguridade
 • Servizos de rede: DNS, proxy WEB, reverse proxy, LDAP
 • Transición a IPv6 (ligazón)
 • Conexión a IRIS-NOVA: (Rede Avanzada de Comunicacións para a Investigación Española) (ligazón)