Formularios para a activación de servizos

Todas as solicitudes de servizo realizaranse desde o portal https://axudatic.udc.gal.

Para calquera outra dúbida pode contactar na dirección de correo electrónico: rede@udc.es