VPN SSL (Acceso remoto seguro)

O servizo de acceso remoto seguro (VPN SSL) permite, empregando unha conexión a Internet, o acceso a recursos e aplicacións electrónicas da rede interna da Universidade dunha forma segura e controlada. Este servizo require a instalación dun software no equipo do cliente e a autenticación por parte do usuario.

Os servizos internos actualmente dispoñibles desde a VPN SSL son os seguintes:

  • SPSS, OpenCMS e outros recursos xerais internos: permite a conexión ao servidor de licenzas do devandito paquete estatístico. Dispoñible para PAS, PDI, PEC e alumnado de doutoramento.
  • PRCC e Xescampus: permite a conexión aos servidores Datawarehouse e Xescampus da UDC. Exclusivo para os PRCC e usuarios de Xescampus de cada centro universitario tras unha solicitude.
  • Acceso á Rede de Área Local do posto de traballo de cada usuario/a. Exclusivo para PAS, PDI e PEC logo dunha solicitude motivada.
  • Acceso ao cartafol persoal e compartidos. Exclusivo para PAS, PDI e PEC logo dunha solicitude motivada.
  • Acceso as redes de laboratorio e docencia da Facultade de Informática. Exclusivo para PAS,PDI e alumnado do devandito centro.
  • Proveedores da UDC: acceso aos recursos autorizados coas credencias facilitadas polos administradores do servizo VPN SSL.

Instalación e configuración do servizo VPN SSL

Descarga de software (Pulse Secure Desktop)

 

Consultas: no enderezo electrónico rede@udc.es

Incidencias e solicitudes de activación do servizo: Centro de Atención a Usuarios do SIC na extensión 2222 ou por correo electrónico no enderezo cau.sic@udc.es.