Páxinas webs das asociacións

ASOCIACIÓN ACCIÓN UNIVERSITARIA.
Páx web:

ASOCIACIÓN AEGEE
Páxina web: www.aegeecoruna.org
Correo electrónico: aegee.coruna@aegee.org

ASOCIACIÓN CULTURAL "JULIAN MALVAR"
Páxina web: https://fundacionmalvar.gal/acfi-julian-malvar/
Correo electrónico: acfi.julianmalvar@gmail.com

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS ACTIVOS DE ARQUITECTURA
Páx web: www.fetsac.tumblr.com
Correo electrónico: fetsac@gmail.com

ASOCIACIÓN GRUPOS BÍBLICOS UNIVERSITARIOS A CORUÑA
Páx web: https://www.instagram.com/gbucoru
Correo electrónico: coruna@gbuconecta.org

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS - EXALUMNOS UNIVERSIDADE SENIOR  (ADAYEUS)
Páxina web: www.adayeus.es/
Facebook:  https://m.facebook.com/Adayeus/
Blog: https://asausac.wordpress.com
Correo electrónico: adayeus@udc.es ; amallores@gmail.com

ASOCIACIÓN DE AXUDA A ESTUDANTES ESTRANXEIROS
Páxina web: www.esncoruna.org/
Correo electrónico: info@esncoruna.org

ASOCIACIÓN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA UDCbigbang
Páxina web:udcbigbang.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/udcbigbang/
Correo electrónico: udcbigbangdivulgacion@gmail.com

ASOCIACIÓN ENFERMERÍA EN ACCIÓN
Páxina web: www.enfermeriaenaccion.org/
Facebook: www.facebook.com/enfermeria.accion/
Instagram: www.instagram.com/enfermeriaenaccion/

ASOCIACIÓN FREAKS PARTY
Páxina web: www.freaksparty.org

ASOCIACIÓN GRUPO DE PROGRAMADORES E USUARIOS DE LINUX (GPUL)
Páxina web: www.gpul.org
Correo electrónico: info@gpul.org

ASOCIACIÓN HERCLE
Páxina web: http://www.hercle.org/

ASOCIACIÓN INCUDE
Páxina web: incude.udc.es

ASOCIACIÓN MONKEY LABORATORY (MOLAB)
Páxina web: https.//molabmonkeylab.github.io
Correo electrónico: molabmonkeylab@gmail.com

ASOCIACIÓN OCEANIC & MARINE ENGINEERING STUDENT ASSOCIATION
Páxina web: https://ome-lab.wixsite.com/omelab
Correo electrónico: ome.laboratory@gmail.com

ASOCIACIÓN REGADERA - COMUNICACIÓN
Páx web: https://twitter.com/LaRegaderaFM
Correo electrónico: laregaderacuacfm@gmail.com

ASOCIACIÓN SENIOR - FERROL
Páxina web: losseniordelcampusdeferrol.blogspot.com

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA GRUPO DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN (GSIC).
Páxina web: www.gsicoruna.com

CUAC FM
Páxina web: http://cuacfm.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Facebook: https://www.facebook.com/senderismo.universidadedacoruna?ref=ts&fref=ts
Correo electrónico: etl.deportes@udc.es

GADED
Páxina web: http://gadedweb.angelfire.com/
FacebooK: www.facebook.com/Grupo-Alternativo-de-Estudiantes-de-Derecho-GADED-432975980065523/
Correo electrónico: gadedudc@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL CORIFEO.
Páx web: www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cultural-Corifeo-177634672757913/
Correo electrónico: asociacioncorifeo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE ESTUDANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Páxina web:

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE PODOLOXÍA E ENFERMERÍA
Páxina web:

CLUB DEPORTIVO CAMIÑOS - CORUÑA
Páxina web: www.facebook.com/cdc.coruna/
Correo electrónico: cdc.coruna@gmail.com

DELEGACIÓN DE ALUMNOS E.P.S
Páxina web:www.delegacion.epsferrol.es
Correo electrónico: info@delegacion.epsferrol.es